Změna dopravného

Vážení zákazníci,

kvůli neustále rostoucím nákladům na dopravu jsme byli nuceni přehodnotit, jak ceny dopravného, tak minimální výše objednávek  pro dopravné zdarma s platností od 10.3.2019.

Doručení zboží na místo určené kupujícím

Způsob doručení zboží si určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, kupující se svým požadavkem zříká veškerých nároků na dopravné zdarma, a zároveň přebírá veškerá rizika a případné dodatečné náklady spojené s jím požadovaným způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do přepravního listu či sepsat s přepravcem reklamační protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Pokud kontrolou při převzetí zásilky kupující zjistí rozdíl v počtu balení oproti dodacímu listu, skutečný počet balení zapíše do dodacího listu, který podepisuje přepravci.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li mezi kupujícím a prodávajícím vydány.

Zboží je doručováno buďto prostřednictvím externích přepravců společností, nebo řidičem naší firmy, v rámci rozvozových tras.

ařazení dodací adresy do rozvozové trasy provádí pracovnice naší firmy na základě vyhodnocení, dle stanovených kritérií.

Podmínky pro expedici

Minimální výše objednávek pro objednávky s požadovaným místem určení:
  • V rámci celé České republiky s výjimkou Moravsko-slezského a Olomouckého kraje: 5 000,-kč bez DPH (dopravné zahrnuto v ceně).
  • V rámci Moravsko-slezského a Olomouckého kraje: 3 000,-kč bez DPH (dopravné zahrnuto v ceně).
  • (pokud výše objednávky s požadovaným místem určení nedosáhne minimální výše, objednávka nebude přijata k expedici).
Podmínky pro objednávky s osobním odběrem v místě naší provozovny:
  • veškeré platby pod 3000,-kč bez DPH musí být uhrazeny pouze hotově/kartou.
  • objednávky, u nichž je třeba vychystávat jakoukoliv část z hlavního skladu, je třeba hlásit alespoň dvě hodiny dopředu.
  • objednávky, které nebudou vyzvednuty v den nahlášeného odběru, budou automaticky stornovány.


Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.